Penzion
pro seniory

Beskydská 1298
790 01 Jeseník

Penzion
pro seniory

Jaroslava Ježka 777
790 01 Jeseník

KLUB
SENIORŮ

Dukelská 718/6
Jeseník

Služby péče

Základní činnosti při poskytování služby chráněné bydlení jsou zajištěny v tomto rozsahu:

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

• pomoc s přípravou stravy,

• zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

• poskytnutí ubytování:

• ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

• v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,

• pomoc při zajištění chodu domácnosti:

• pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

• pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

• podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

• doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

• podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

• sociálně terapeutické činnosti:

• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

• pomoc při vyřizování běžných záležitostí

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

• zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

• podpora v oblasti partnerských vztahů

• podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

Zobrazeno 4445 krát Naposledy změněno pondělí, 30 září 2013 21:42

Pořízeno z prostředků EU v rámci projektu "Senioři v Schengenu".

Penzion pro seniory je realizátorem projektu Senioři v Schengenu

2008 - 2014 © All right reserved - Penzion pro seniory Jeseník | Created by VOGO | powered by JOOMLA! | přihlášení