Penzion
pro seniory

Beskydská 1298
790 01 Jeseník

Penzion
pro seniory

Jaroslava Ježka 777
790 01 Jeseník

KLUB
SENIORŮ

Dukelská 718/6
Jeseník

Služby

Domov penzion poskytuje chráněné bydlení, které je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se tak o typ služby, která je poskytována sice v pobytovém zařízení, ale její klienti jsou schopni stále vést samostatný život při využití služeb, které jim naše zařízení poskytuje. Naše zařízení se v maximální možné míře přizpůsobí Vaším požadavkům na rozsah a množství požadovaných služeb tak, aby byly naplněny Vaše individuální potřeby.

Poslání a cíle

Posláním PENZIONU PRO SENIORY JESENÍK je prostřednictvím služby Chráněné bydlení aktivně podporovat uživatele v udržení schopnosti žít plnohodnotný život, zvládat své každodenní potřeby. Proto se snažíme prostřednictvím naší služby vytvářet podmínky pro zachování soběstačnosti, napomáháme začleňování do společenského života, snažíme se uspokojovat individuální potřeby uživatelů, kteří z důvodu  zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti potřebují pomoc a podporu druhé osoby.

Ubytování

Ubytování v Penzionu pro seniory Jeseník je zajištěno ve dvou budovách. Novější z obou našich budov se nachází v areálu bývalých kasáren na adrese Beskydská 1298 v Jeseníku. Starší z obou našich budov se říká také „U rybníčku" pro jeho polohu v blízkosti menšího rybníčku na ulici J. Ježka 777. Ubytování je možné v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Bližší informace k oběma budovám naleznete na odkazech níže.

Budova na Beskydské ulici

Budova na ulici Jaroslava Ježka

Služby péče

Základní činnosti při poskytování služby chráněné bydlení jsou zajištěny v tomto rozsahu:

Aktivizační služby

Naší snahou je, aby v našem domově obyvatelé žili bohatým kulturním životem, kdo má zájem, může si vybrat ze široké nabídky aktivizačních programů.

Fakultativní služby

Nad rámec základních činností, poskytuje chráněné bydlení tzv. fakultativní (nad rámec zákonné povinnosti) činnosti v daném rozsahu. Viz níže.

Pořízeno z prostředků EU v rámci projektu "Senioři v Schengenu".

Penzion pro seniory je realizátorem projektu Senioři v Schengenu

2008 - 2014 © All right reserved - Penzion pro seniory Jeseník | Created by VOGO | powered by JOOMLA! | přihlášení