Penzion
pro seniory

Beskydská 1298
790 01 Jeseník

Penzion
pro seniory

Jaroslava Ježka 777
790 01 Jeseník

KLUB
SENIORŮ

Dukelská 718/6
Jeseník

Vítejte na našich stránkách

Stránky naší organizace, Penzionu pro seniory Jeseník, provozujeme v této podobě již 8 let, ale sociální služby již přes dvacet let. Celou tuto dobu se organizace rozvíjela a reagovala na potřeby seniorů ve městě. Jedním z dlouhodobých témat v procesu komunitního plánování sociálních služeb Jesenicka bylo zajištění celodenní péče pro seniory v dostatečném rozsahu a zajištění rovnoměrného pokrytí regionu touto službou. Spolu s transformací stávající služby chráněné bydlení se tato obě témata stala aktuální v rámci projektu Centra sociálních služeb. Díky finančním prostředkům z Regionálního operačního programu Střední Morava se podařilo tyto smělé plány realizovat. Po více jak dvou letech příprav a realizace byla minulý měsíc kolaudována stavební část projektu, která potřebným občanům přinese rozšíření nabídky sociálních služeb pro seniory. Kromě stávající služby chráněné bydlení vzniknou nové služby, a to domov pro seniory a denní stacionář pro seniory. Podrobnější informace jsou k dispozici na tomto webu v sekci Nově vznikající Centrum sociálních služeb. V současné době probíhá intenzívní příprava provozu pro zajištění nových služeb tak, aby v průběhu listopadu letošního roku mohlo Centrum zahájit svoji činnost.

Webové stránky Penzionu budou postupně nahrazeny stránkami novými (www.cssjes.cz ), které se momentálně připravují. Ty budou zahrnovat informace o všech poskytovaných sociálních službách, včetně aktivit pro seniory města, klubů seniorů nebo o přeshraniční spolupráci.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a budeme rádi za Vaší podporu, názory a podněty.

Ing. Jan Rotter, ředitel Penzionu pro seniory Jeseník
  • PŘÍPRAVA ZAHÁJENÍ PROVOZU CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

    Na konci září byly dokončeny stavební práce přístavby k budově Penzionu pro seniory na Beskydské ulici, proběhla kolaudace, nové objekty dostaly konečnou podobu. Příprava zahájení poskytování nových sociálních služeb domova pro seniory, denního stacionáře i gastroprovozu došla v měsíci říjnu do finální etapy. Aktuálně zajišťujeme vybavení kuchyně a ošetřovatelského pracoviště potřebným inventářem a materiálem, bez něhož je zahájení provozu nemyslitelné. Došlo k rozšíření sítě telefonních linek, instalaci signalizačního zařízení pro uživatele, práci s dokumentací klientů a vykazováním péče personálu usnadní informační systém pro sociální služby. Dokončují se přípravy zázemí pro personál. V neposlední řadě je pamatováno na zútulnění novotou vonících interiérů domova pro seniory i denního stacionáře při snaze o vytvoření příjemného prostředí domácího typu. Prosklená jídelna se dočká zastínění pro pohodlné stolování i době intenzívního slunečního svitu.  Číst dál
  • 1
  • 2
  • 3

Pořízeno z prostředků EU v rámci projektu "Senioři v Schengenu".

Penzion pro seniory je realizátorem projektu Senioři v Schengenu

2008 - 2014 © All right reserved - Penzion pro seniory Jeseník | Created by VOGO | powered by JOOMLA! | přihlášení