Penzion
pro seniory

Beskydská 1298
790 01 Jeseník

Penzion
pro seniory

Jaroslava Ježka 777
790 01 Jeseník

KLUB
SENIORŮ

Dukelská 718/6
Jeseník

Aktivity

Přeshraniční spolupráce

Penzion pro seniory Jeseník spolupracuje s okolními zařízeními sociální péče okresu Jeseník, je členem Asociace poskytovatelů sociální péče ČR. Od roku 2002 má kontakty s Centrem sociálnem pomoci v Bojnicích, slovenském lázeňském městě, které je partnerským městem Jeseníku. V současné době je nejživější příhraniční spolupráce s polskými subjekty sociální péče (zejména z wojwodství Opolského. Jsou to např. Domovy pro seniory v Korfantově, Grodkově nebo Prudniku. S posledně jmenovaným naše zařízení úzce spolupracuje na společných operačních programech (mikroprojekt z Euroregionu Praděd v roce 2005 nebo operační program CZ-PL 2007-2013). Pro seniory obou zařízení jsou pořádána setkání, výlety, dochází k výměně zkušeností, poznávání sociálních metod na obou stranách hranice.

Komunitní plánování

Počátky komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku jsou v roce 2003, zapojením do projektu Olomouckého kraje prostřednictvím NNO EPICO s cílem proškolit členy základní triády a šířit principy KPSS prostřednictvím médií a především získávání informací pro samotnou realizaci projektu. V roce 2004 pracovala triáda v počtu pěti členů a prošla školením organizace Komunitní plánování o.p.s..

Klub seniorů

Občané staršího věku společně s občany zdravotně a tělesně postiženými tvoří poměrně velkou část obyvatel města Jeseníku, osob starších 6O - ti let je přibližně 2270 osob. Pro ně připravuje a organizuje město kulturní, společenské, vzdělávací akce a programy. Senioři města mají možnost pravidelně se scházet v prostorách Klubu seniorů v Jeseníku, jehož zřizovatel a provozovatelem je město Jeseník. K dispozici zde mají dvě vybavené klubové místnosti, plně zařízenou kuchyň / s lednicí, elektrickou troubou, myčkou na nádobí/, sociální zařízení. Prostory klubu jsou plně využívány pro potřeby seniorů a jejich zájmových skupin. Klub seniorů se nachází v budově na Dukelské ulici č. 718/6 v Jeseníku, přízemí domu je vyhrazeno pro seniory, v patře sídlí Městská policie Jeseník.

 

PROVOZ KLUBU SENIORŮ: / od 13. hodin - do 17. hodin /

Pondělí - Klub důchodců města Jeseníku - paní Danišová 584 413 701

Úterý 1.a 3. úterý v měsíci Klub důchodců RD, 2 a 4 úterý v měsíci Klub seniorů učitelů - paní Trunečková Alena, každé úterý pěvecký sbor JESEN - pan Pajer Karel

 

Středa Organizace diabetiků dle dohody - paní Nováková 584 411 687, 2 a 4. středu v měsíci Ing. Cidlík Jan / odborný konzultant v oblasti bezbariérové výstavby /Svaz nuceně nasazených - dle dohody - pan Šejda 584 413 553, Městská policie - školení pracovníků, 2 a 4 středu v měsíci od 16:00 Aktivní senioři - taneční odpoledne - pan Pajer Karel

Čtvrtek Klub důchodců města Jeseníku, Klub turistů – výbor, paní Šimková Jana

Pátek 1.pátek v měsíci Český svaz bojovníků za svobodu - pan Miketa 584 402 081, Klub turistů - členské schůze dle potřeby, Organizace důchodců učňovských škol - dle dohody

KONTAKT: Vymětalová Věra, Tel: 584 498 421 - MěÚ Jeseník, Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Akademie třetího věku

Akademie III. Věku v Jeseníku je volnočasovou aktivitou pro seniory, kterou tvoří cyklus přednášek z různých společenských oblastí, např. z historie, přírody, hudby , literatury či zdravotní problematiky. Organizačně ji zajišťuje Penzion pro seniory Jeseník ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Měú Jeseník. První školní rok proběhl v letech 1999 - 2000 (U příležitosti mezinárodního roku seniorů, vyhlášeného Unescem). Letos tedy probíhá již 10. ročník; níže uvádíme přehled akcí i pozvánku na aktuální přednášku. Lektoři jsou odborníci z Jeseníku, ze Šumperku, ale měli jsme zde přednášející z např. z Ostravy ( spisovatel Oldřich Šuleř nebo brněnský hudební skladatel Vlastimil Lejsek ). V současné době spolupracujeme s Akademií Jana Amose Komenského ze Šumperku, která pomáhá lektorsky zajišťovat některé přednášky. Dalším důležitým partnerem je Vlastivědné muzeum Jesenicka, v jejichž prostorách (Rytířský sál) se většina akcí koná. Schéma Akademie je následující: přednášky se konají vždy v poslední čtvrtek v měsíci, v 16 hod, první přednáška nového cyklu je v říjnu, další v listopadu, v prosinci je kulturní pořad, pak cyklus pokračuje přednáškami v lednu až květnu a v červnu se koná pravidelné slavnostní zakončení Akademie na půdě Penzionu pro důchodce na Beskydské, spojené s předáváním diplomů a doprovázené kulturním programem. Součástí Akademie bývají exkurze i jednodenní poznávací zájezdy. Závěrem je potřeba dodat, že přednášky nejsou samozřejmě určeny jenom seniorům, ale i jejich přátelům, známým i další veřejnosti, která má o témata zájem.

 

Virtuální univerzita třetího věku

UnivBez_nzvu

Virtuální Univerzita třetího věku

V loňském roce byl Penzionem pro seniory Jeseník ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Konzultačním střediskem VU3V pro Jeseník je Klub seniorů Jeseník, moderátorem (kontaktní osobou) Bc. Alice Macečková.V minulých letech jsme úspěšně ukončili studijní programy na téma Astronomie, Etika jako východisko z krize společnosti, Lesnictví a Myslivost.

2.10.2012 v  9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici jsme zahájili další, již V. blok (zimní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku,  tentokráte na téma Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.   

Účelem tohoto kursu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich účinných látek. Součástí kursu jsou uvedené návody na pěstování vybraných hub v domácím prostředí a na přípravu pokrmů z těchto hub.

Letošní ročník VU3V se skládá z následujících přednášek

2.10.2012 Co to jsou houby, jak žijí a jak se vyživují a množí

16.10.2012 Pěstování žampiónů

30.10.2012 Pěstování hlív

13.11.2012 Exotické a léčivé houby

27.11.2012 Účinné látky a doplňky stravy z hub

11.12.2012 Jak si můžeme houby vypěstovat sami?


Těšíme se na setkání s Vámi                          Více na www.e-senior.cz

Pořízeno z prostředků EU v rámci projektu "Senioři v Schengenu".

Penzion pro seniory je realizátorem projektu Senioři v Schengenu

2008 - 2014 © All right reserved - Penzion pro seniory Jeseník | Created by VOGO | powered by JOOMLA!