Penzion
pro seniory

Beskydská 1298
790 01 Jeseník

Penzion
pro seniory

Jaroslava Ježka 777
790 01 Jeseník

KLUB
SENIORŮ

Dukelská 718/6
Jeseník

Aktivity

Domov penzion pro důchodce Jeseník zajišťuje kromě samotných služeb také další možnosti náplně volného času. Zajišťujeme pro naše klienty další aktivity, jako jsou různé kulturní akce, výlety a zároveň jsem spolupořadateli akademie třetího věku. Více se dozvíte v jednotlivých sekcích.

Přeshraniční spolupráce

Penzion pro seniory Jeseník spolupracuje s okolními zařízeními sociální péče okresu Jeseník, je členem Asociace poskytovatelů sociální péče ČR. Od roku 2002 má kontakty s Centrem sociálnem pomoci v Bojnicích, slovenském lázeňském městě, které je partnerským městem Jeseníku. V současné době je nejživější příhraniční spolupráce s polskými subjekty sociální péče (zejména z wojwodství Opolského. Jsou to např. Domovy pro seniory v Korfantově, Grodkově nebo Prudniku. S posledně jmenovaným naše zařízení úzce spolupracuje na společných operačních programech (mikroprojekt z Euroregionu Praděd v roce 2005 nebo operační program CZ-PL 2007-2013). Pro seniory obou zařízení jsou pořádána setkání, výlety, dochází k výměně zkušeností, poznávání sociálních metod na obou stranách hranice.

Komunitní plánování

Počátky komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku jsou v roce 2003, zapojením do projektu Olomouckého kraje prostřednictvím NNO EPICO s cílem proškolit členy základní triády a šířit principy KPSS prostřednictvím médií a především získávání informací pro samotnou realizaci projektu. V roce 2004 pracovala triáda v počtu pěti členů a prošla školením organizace Komunitní plánování o.p.s..

Klub seniorů

Občané staršího věku společně s občany zdravotně a tělesně postiženými tvoří poměrně velkou část obyvatel města Jeseníku, osob starších 6O - ti let je přibližně 2270 osob. Pro ně připravuje a organizuje město kulturní, společenské, vzdělávací akce a programy. Senioři města mají možnost pravidelně se scházet v prostorách Klubu seniorů v Jeseníku, jehož zřizovatel a provozovatelem je město Jeseník. K dispozici zde mají dvě vybavené klubové místnosti, plně zařízenou kuchyň / s lednicí, elektrickou troubou, myčkou na nádobí/, sociální zařízení. Prostory klubu jsou plně využívány pro potřeby seniorů a jejich zájmových skupin. Klub seniorů se nachází v budově na Dukelské ulici č. 718/6 v Jeseníku, přízemí domu je vyhrazeno pro seniory, v patře sídlí Městská policie Jeseník.

 

PROVOZ KLUBU SENIORŮ: / od 13. hodin - do 17. hodin /

Pondělí - Klub důchodců města Jeseníku - paní Danišová 584 413 701

Úterý 1.a 3. úterý v měsíci Klub důchodců RD, 2 a 4 úterý v měsíci Klub seniorů učitelů - paní Trunečková Alena, každé úterý pěvecký sbor JESEN - pan Pajer Karel

 

Středa Organizace diabetiků dle dohody - paní Nováková 584 411 687, 2 a 4. středu v měsíci Ing. Cidlík Jan / odborný konzultant v oblasti bezbariérové výstavby /Svaz nuceně nasazených - dle dohody - pan Šejda 584 413 553, Městská policie - školení pracovníků, 2 a 4 středu v měsíci od 16:00 Aktivní senioři - taneční odpoledne - pan Pajer Karel

Čtvrtek Klub důchodců města Jeseníku, Klub turistů – výbor, paní Šimková Jana

Pátek 1.pátek v měsíci Český svaz bojovníků za svobodu - pan Miketa 584 402 081, Klub turistů - členské schůze dle potřeby, Organizace důchodců učňovských škol - dle dohody

KONTAKT: Vymětalová Věra, Tel: 584 498 421 - MěÚ Jeseník, Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Akademie třetího věku

Akademie III. Věku v Jeseníku je volnočasovou aktivitou pro seniory, kterou tvoří cyklus přednášek z různých společenských oblastí, např. z historie, přírody, hudby , literatury či zdravotní problematiky. Organizačně ji zajišťuje Penzion pro seniory Jeseník ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Měú Jeseník. První školní rok proběhl v letech 1999 - 2000 (U příležitosti mezinárodního roku seniorů, vyhlášeného Unescem). Letos tedy probíhá již 10. ročník; níže uvádíme přehled akcí i pozvánku na aktuální přednášku. Lektoři jsou odborníci z Jeseníku, ze Šumperku, ale měli jsme zde přednášející z např. z Ostravy ( spisovatel Oldřich Šuleř nebo brněnský hudební skladatel Vlastimil Lejsek ). V současné době spolupracujeme s Akademií Jana Amose Komenského ze Šumperku, která pomáhá lektorsky zajišťovat některé přednášky. Dalším důležitým partnerem je Vlastivědné muzeum Jesenicka, v jejichž prostorách (Rytířský sál) se většina akcí koná. Schéma Akademie je následující: přednášky se konají vždy v poslední čtvrtek v měsíci, v 16 hod, první přednáška nového cyklu je v říjnu, další v listopadu, v prosinci je kulturní pořad, pak cyklus pokračuje přednáškami v lednu až květnu a v červnu se koná pravidelné slavnostní zakončení Akademie na půdě Penzionu pro důchodce na Beskydské, spojené s předáváním diplomů a doprovázené kulturním programem. Součástí Akademie bývají exkurze i jednodenní poznávací zájezdy. Závěrem je potřeba dodat, že přednášky nejsou samozřejmě určeny jenom seniorům, ale i jejich přátelům, známým i další veřejnosti, která má o témata zájem.

 

Virtuální univerzita třetího věku

UnivBez_nzvu

Virtuální Univerzita třetího věku

V roce 2010 byl Penzionem pro seniory Jeseník ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku (VU3V).
V minulých letech jsme úspěšně ukončili studijní programy na téma Astronomie, Etika jako východisko z krize společnosti, Lesnictví, Myslivost, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Čínská medicína v naší zahrádce, Lidské zdraví, Vývoj a současnost evropské unie.
9.10. 2014 v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici zahajujeme další, již IX. blok (zimní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma
Dějiny oděvní kultury
Dnešní móda je uvolněná a ani není poznat odkud majitel oblečení vlastně pochází. V dalším šestidílném cyklu přednášek se vydáme s panem ing. Petrem Tylínkem na dlouhou pouť módní historií. Společně se podíváme na začátky vzniku odívání a jeho hlavní znaky, kterými se vyznačovaly jednotlivé epochy.
9.10.2014 Od pravěkého lovce až k úpatí pyramid
„Kdo nepozná svou historii je často nucen jí opakovat". Z obsahu tohoto citátu jde trochu strach. Věřím, že lidské civilizace nedopustí takový vývoj, kdy by jejich jedinci byli opět nuceni nosit zvířecí kůže, vydávat neartikulované zvířecí skřeky a živit se kořínky! A právě na podobné základně začínaly pravěké dějiny lidské pospolitosti. Než se společně vydáme k počátkům lidstva a jeho odívání, ozřejmíme si některé důležité pojmy, používané v módních, oděvních i kulturních oborech, jako jsou např. móda, vkus, idoly, trendy atd. Pak už budeme sledovat pouť našich předchůdců po světových teritoriích. Navštívíme oblast starověké Mezopotámie, Sumer a Babylon. Zastavíme se v úrodném údolí Nilu, kde nás uvítají obyvatelé starověkého Egypta v čele se svými faraony. Nadlidské monumenty, mohutné paruky, velkolepé šperky, nápadné líčení i tajemná mytologie. Tato kultura a její odívání je stálou inspirací i pro dnešní módní tvůrce!
14.10.2014 Počátky klasické evropské kultury
Stejně jako bájný Theseus se pohoupáme na bárce směřující po moři na tajuplný ostrov Krétu. Sem směřovaly výpravy dávných obyvatel okolních kontinentů, aby zde zanechaly své stopy. Prohlédneme si labyrint paláce v Knossu, oblečení hrdých ostrovanů atletických postav s komplikovanými účesy, bohyni s hady, šperky a nádherné malby. Zamíříme zpět na řeckou pevninu do okolí Mykén, kde pod akropolí s kyklopským zdivem a lví bránou objevil Heinrich Schlieman hrob krále Agamemnona se zlatou obličejovou maskou. Čekají nás brány Athén a Sparty. Zkoumáním umění, ideálů krásy i řasených oděvů starověkých Řeků si uvědomíme, kde se nachází kolébka evropských civilizací.
28.10.2014 Všechny cesty vedou do Říma
Ocitneme se v mírné krajině starodávné Itálie, kam přichází dosud plně nepoznaná kultura tajemných Etrusků. Jejich odívání vykazuje orientální vlivy. Špičaté střevíce, ostrá ramena, mohutné pláště a umění zpracovávat kovy. Na základě jejich kultury a umění začnou budoucí pyšní Římané stavět svou světovou velmoc. Přepíší legendu o založení Říma. Na fórech, v circích i v palácích potkáme senátory, plebejce, gladiátory, otroky a možná i samotné caesary. Bude nás zajímat jejich oblečení, které přes své jednoduché tvarování, vyžadovalo velice náročné zpracování, údržbu i elegantní způsob držení těla při nošení.
11.11.2014 Cesty byzantské a křesťanské kultury
Po rozpadu římské říše nastal čas pro rozmach křesťanské kultury. Zpočátku těžkopádné oděvy mužů i žen postupně nabírají okázalé podoby. Navštívíme dvůr císaře Konstantina, vydáme se po stopách odvážného Benátčana Marka Pola, kterého hedvábná stezka zavedla až do starověkého Mongolska a Číny. Vrátíme se do Evropy, po jejímž území se přesouvají kmeny barbarů, Germánů, Slovanů, Visigótů, Keltů atp. Ti všichni zanechávají otisk svých kultur v umění, oblečení a doplňcích, jako zárodku budoucí evropské oděvní kultury. Mnišské řády zakládají první kláštery jako centra vlivu nové románské středověké kultury doby karolínské. Prohlédneme si vzácnou tapiserii v Bayeux s malou módní přehlídkou oblečení tehdejší evropské společnosti.
25.11.2014 Ve stínu lomeného oblouku
Na objevné pouti za dějinami odívání vstupujeme do období vrcholného středověku. Církevní i světské stavby se pyšní lomenými oblouky, barevná vitrážová okna proteplují prostory ohromných katedrál. Oděvy se začínají tvarovat přímo na tělo, což umožní nebývalý rozvoj střihů, materiálů, výzdob, doplňků i neobvyklých tvarů. Procestujeme Evropu vrcholné i pozdní Gotiky. Šatníky hýří barvami, trubadůři opěvují dámy svého srdce a Romeo potkává svou Julii. Překvapí nás nápady doznívajícího dvora Burgundského vévody. Špičaté boty a klobouky odkazují na orientální inspiraci. Z těchto období již máme spoustu uměleckých dobových dokladů, zachovalých oděvů a jejich součástí. To vše budeme společně studovat a možná nás právě tento tzv. barbarský sloh bude inspirovat!
9.12.2014 Oděv evropské renesance
Co může být krásnějšího, než když se v lidech začne probouzet touha po kráse a humanistických ideálech klasického Řecka a Říma. Vydáme se do kolébky renesančního umění, do nádherného města Florencie. Rodové paláce jsou plné umění. Na ulicích potkáme mnoho význačných umělců. Michelangela, Leonarda da Vinci, Donatela, Bruneleschiho, Boticeliho a další. Rod Medici přeje kráse. Rozvíjí se manufakturní výroba nádherných tkanin, gobelínů, užitého umění a řemesel. I další italská města bohatnou. Sem přijíždí evropští šlechtici pro inspiraci. Ideály renesanční obrody se šíří do ostatní Evropy. Prohlédneme si oděvní kulturu renesanční Francie Františka I., Lutherova Německa, Anglie Jindřicha VIII. a jeho dcery Alžběty, Čech Rudolfa II. Překvapí nás tuhá upjatá móda dvora španělského Filipa II. Ti všichni se snažili o nádhernou podobu svých královských dvorů. My se však podíváme i na oblečení obyčejného lidu. Renesanční epocha hýří nápady, tvary a barvami. Mnoho návrhářů z ní neustále čerpá inspirace pro své kolekce. Co bude inspirovat nás?
Těšíme se na setkání s Vámi
Za konzultační středisko Jeseník Bc. Alice Macečková
(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 584 411 391, mob.: 737 241 059)
Více na www.e-senior.cz

Pořízeno z prostředků EU v rámci projektu "Senioři v Schengenu".

Penzion pro seniory je realizátorem projektu Senioři v Schengenu

2008 - 2014 © All right reserved - Penzion pro seniory Jeseník | Created by VOGO | powered by JOOMLA! | přihlášení